German Shepherd (2014)

Presenteras av Film i Malmö och FILMBAR*

Peculiarities #1

German Shepherd – 2014 – 10 min (FILMBAR #12)
Regi: Nils Bergendal
Language: English

David Paul, amerikansk jude med en irrationell skräck mot tyskar. En skräck som bottnar i hans mor, en överlevares, historier. Samtidigt hyser han en enorm fascination för förintelsefilmer – en fascination som gör honom minst sagt förvirrad. German Shepherd är en film om att svaret på ens frågor inte alltid ligger i det förgångna.

Nils Bergendal (regissör German Shepherd) är yrkesverksam i Malmö som fotograf och filmare. German Shepherd är hans senaste film, som visats på över 50 filmfestivaler runtom i hela världen och bland annat vunnit priset Best Animated Short på Cinequest Film Festival, Kalifornien.

(ENG)

David Paul is an American Jew with an irrational fear of Germans – a result of his mother’s – a Holocaust survivor – stories. At the same time, Paul is troubled and confused by his deep fascination for Holocaust films. German Shepherd is a film where the answer is not always found in past.

Nils Bergendal (director of “German Shepherd”) is a professional photographer and filmmaker living in Malmö. German Shepherd is his latest film and has been shown at more than 50 festivals around the world and, among others, recognized as the Best Animated Short at Cinequest Film Festival in San Jose, California.

*FILMBAR RE: is curated by FilmCentrum Syd and arranged in cooperatiom with Folkets Bio Malmö with support from Malmö Stad and ABF Malmö.

Subscribe to also view an exclusive interview with director Nils Bergendal!

© 2020 Copyright Filmimalmö. | Site by Jake Rebh.