fbpx

Motion 1. Arvoden

Bakgrund
Styrelsen i Film i Malmö har i samråd med föreningens revisor beslutat att föreningen, för att kunna vara hållbar som organisation och för att kunna växa och utvecklas, ska kunna betala ut arvoden för vissa viktiga tjänster utförda åt föreningen när föreningens ekonomi så tillåter. Dessa tjänster
inkluderar bland annat att planera och anordna filmvisningarna på biografen Hypnos Theatre, skapa innehåll till hemsidan, söka finansiering, kontakta filmskapare och övrig administration. Föreningen kommer inte att bli arbetsgivare utan endast att betala för tjänster på faktura.

Under år 2020 har föreningen, trots att filmvisningar under perioder fått ställas in, fortsatt växa och har nu över 800 medlemmar. Det ökade medlemsantalet i kombination med åtgärder för att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner med anledning av pandemin COVID 19 har inneburit mycket extra arbete för föreningens aktiva medlemmar. Film i Malmö har även erhållit ett ekonomiskt bidrag från Malmö Stad på 40 000 SEK för att stödja föreningens verksamhet under Corona-krisen, varav 24 000 SEK var budgeterat till arvoden.

De flesta av de aktiva medlemmar som arbetar med föreningens verksamhet (filmvisningar, hemsida och så vidare) sitter även i föreningens styrelse. För att undvika jäv vill styrelsen därför be om medlemmarnas godkännande att betala ut arvoden för ovan nämnda utförda tjänster till berörda styrelsemedlemmar. Dessa tjänster inkluderar inte styrelsearbete, utan endast tjänster utförda åt föreningen för att driva föreningens verksamhet.

Förslag
Styrelsen föreslår att det extrainsatta årsmötet godkänner utbetalning av arvoden till berörda styrelsemedlemmar för tjänster som utförs åt föreningen.

Styrelsen i Film i Malmö
Malmö, 2020‐11‐09

© 2024 Copyright Film i Malmö. | Site by Jake Rebh.