Kallelse till extrainsatt årsmöte

Styrelsen i Film i Malmö kallar härmed medlemmarna till extra årsmöte enligt nedanstående beskrivning. Tid, plats, och språk Det extrainsatta årsmötet hålls online och på engelska, måndagen den 30 november 2020 klockan 18:00 – 19:30. Länk till mötet: https://meet.google.com/pgv-xmre-oaf Mötets utlysning Det extrainsatta årsmötet annonseras på föreningens hemsida och via e‐post till den adress medlemmarna […]
To access this page, you must purchase Streaming Membership or Theatre + Streaming Membership.
© 2021 Copyright Film i Malmö. | Site by Jake Rebh.