fbpx

Påminnelse till årsmöte

Styrelsen i Film i Malmö kallar härmed medlemmarna till årsmöte enligt nedanstående beskrivning.

Tid, plats, och språk

Årsmötet hålls på Hypnos Theatre och på engelska, onsdag den 15 september 2021 klockan 19:00 – 20:30. Vi bjuder på PIZZA! Välkommen kl.18:30!

Mötets utlysning

Årsmötet annonseras på föreningens hemsida och via e‐post till den adress medlemmarna lämnat till föreningen.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

3. Val av rösträknare och protokolljusterare

4. Fastställande av röstlängd

5. Godkännande av dagordningen

6. Årsmötets behöriga utlysande

7. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, och revisionsberättelse (läs)

8. Frågan om ansvarsfrihet

9. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter

10. Verksamhetsplan och budget för 2021 (läs)

11. Behandling av inkomna motioner

Motion #1 “Ratificering av förändringar till stadgarna som blev godkänd under det årsmötet på 30 november 2020”

Läs nuvarande stadgarna här.

Läs föreslagna stadgarna här.

Motion #2 “To compel the verksamhetskommittee (the committee responsible for the förenings annual budget for operations), to perform a cost-benefit analysis of registering with Filmägarens kontrollbyrå (FKB) and if the committee thereafter considers registration and the opportunities it presents to be (1) financially viable, (2) able to be carried out with our current resources and (3) a positive step toward fulfilling the aims of our förening, then Föreningen Film i Malmö is charged with undertaking immediate steps to register with FKB.” Read full motion here.

Board remarks addressing Motion #2 “The board of directors believe this motion will have a positive impact for the members of Film i Malmö and we think that it’s a good idea to investigate this possibility.” 06/09/2021

12. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter samt ersättare

Nominerad

Paul Kraus (nuvarande ordförande, på styrelsen sedan 2019)

Sebastian Mehrstedt (nuvarande kassor, på styrelsen sedan 2019)

Amir Noghabai (på styrelsen sedan 2020)

Marina Boskovic (på stylresen sedan 2020)

Jakob Sahlström (ny kandidat)

13. Val av valberedning

Nominerad

Moa B. Jones (på valberedning 2021)

Iain Dace (på valberedning 2021)

Karla Tijero (på valberedning 2021)

14. Val av revisor. Ingen kandidat.

15. Mötets avslutande

Varm välkommen!

© 2024 Copyright Film i Malmö. | Site by Jake Rebh.