fbpx

Puppy Love (2011)

7 min / Dir. Peter Wirén / Language: Swedish / Text: English

Föräldrarna till Jacob och Johanna är oroliga. Ungdomarna släpper inte taget om varandra.

Filmare som startade som fotograf och klippare på SVT. Har sedan mitten av nittiotalet arbetat som inslagsproducent, redaktör, regissör och producent på public service och kommersiell TV. Har vid sidan av TV sysslat med film. 2014 hade första långfilmen “Triumfens Söta Sötma” premiär.

“Puppy Love” (2011) visades på FILMBAR #5. FILMBAR RE: är en retrospektiv av utvalda filmer som ställdes ut på FILMBAR under det senaste decennniet.

FILMBAR RE: är kurerat av FilmCentrum Syd och arrangeras i samarbete med Folkets Bio Malmö och med stöd av Malmö Stad och ABF Malmö.

(English)

Jacob and Johanna’s parents are worried. They won’t let go of one another.

Filmmaker, Peter Wirén, began working with photography and visual editing at SVT (Swedish National Television) and, since the mid-nineties, has worked in both public and commercial television as a feature film producer, copy editor, director and producer. Aside from television, Wirén is a filmmaker. The feature film Triumfens Söta Sötma debuted in 2014.

“Puppy Love” (2011) was screened at FILMBAR #5. FILMBAR RE: is a retrospective of selected films exhibited at FILMBARs in the past decade.

FILMBAR RE: is curated by Filmcentrum Syd and arranged with Folkets Bio Malmö with support from Malmö Stad and ABF Malmö.

© 2024 Copyright Film i Malmö. | Site by Jake Rebh.